តា​ចុង ចាប់រំលោភ​ចៅស្រី អាយុ​២​ឆ្នាំ ត្រូវ​នគរបាល ចាប់វាយ​ខ្នោះ – CEN