ចាប់ខ្លួន​ជនល្មើស​ដែល​សម្លាប់​ជនរងគ្រោះ នៅ​ភូមិ​ជំទាវ កណ្តាល​ទីរួមស្រុក​មង្គល​បូរី​ – CEN