អភិបាលខេត្ត​ស្វាយរៀង​ជំ​រុញឱ្យ​នាយទាហាន​នាយទាហានរង និង​ពលទាហាន​វរៈ​សេនា​តូច​លេខ​២០១​ទាំងអស់ ត្រូវ​ស្គា​ល់ពី​ផែនទី​និង​តាំង​ភូមិសាស្ត្រ​របស់​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN