បណ្តា​មន្ត្រី​អាមេរិក​ទៅ​កាន់​កូរ៉េខាងជើង ដើម្បី​ត្រៀម​បម្រុង​ឲ្យ​ជំនួប​កំពូល​ – CEN