​ឃុំខ្លួន​នគរបាល​ទំនើង​វាយ​យុវជន​ម្នាក់ ដាក់ពន្ធនាគារ ពី​បទ​ហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​មាន​ស្ថាន​ទម្ងន់ទោស​ – CEN