ប្តី​ប្រពន្ធ​វ័យក្មេង ឈ្លោះ​គ្នា​ញឹកញាប់ ព្រមព្រៀង​លែងលះ ប្តី​តិរិច្ឆាន កាប់​សម្លាប់​ប្រពន្ធ – CEN