​សាលាដំបូង​ខេត្តកំពង់ចាម ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​ម្នាក់ ជួញដូរ​មនុស្ស​ឆ្លងដែន​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN