រថយន្ត បុក​ជាមួយ​ម៉ូតូ ស្លាប់​អ្នក​ទិញ​អេតចាយ​ – CEN