អត់​យល់​សោះ​ហ្មង​! លោកនាយក​វិទ្យាល័យ​បានដាវ គំរាម​ដក​ពិន្ទុ​សិស្ស ២០ ពិន្ទុ គ្រាន់តែ​សិស្ស​ទៅ​ញ៉ាំ​អីៗ​ក្រៅ​សាលា និង​ទុក​ម៉ូតូ​កន្លែង​អ្នកលក់ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN