កម្មករ និង​កម្មការិនី​ដួលសន្លប់ ១១៦ នាក់​នៅក្នុង​តំបន់​ឃ្យូ​.​អឹម (Q.M) – CEN