ប្រជាពលរដ្ឋ​សំណូម​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ជួយ​ប្តូរ​ទីតាំង​កុងស៊ី​កាប់​គោ​ជ្រោយចង្វា ក្រោយ​ពី​ជះ​ក្លិនស្អុយ​ដល់​ពួកគាត់​ពិបាក​រស់នៅ​ – CEN