ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវគេ​បណ្តេញ​ចេញពី​ការងារ ដោយ​ធ្វើ​កាយវិការ​មិន​សមរ​ម្យ​លើ​ក្បួន​ហែរ​រថយន្ត​របស់ លោក ត្រាំ​ – CEN