មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​កូរ៉េខាងជើង កំពុង​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​សិង្ហ​បុរី​ដើម្បី​ត្រៀម​បម្រុង​សន្និសីទ​កំពូល​ – CEN