ភ្លៀង​នៅតែ​បន្ត​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ស្ទើរ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​នៅតែ​បន្ត​មាន​ឥ​ទិ្ធ​ពល​ – CEN