ទោះបី​មាន​ជំនាញ! ​អ្នក​ឡើងត្នោត​អត់​បង្អោងម្នាក់ បាន​ធ្លាក់​ស្លាប់​​ នៅ​ស្រុក​ភ្នំក្រវាញ​ – CEN