ករណី​បាត់​បច្ច័យ​បុណ្យសព​បណ្ឌិត​កែម ឡី ៖ លោក​មឿ​ន តុលា ចូល​បំភ្លឺ​តុលាការ​ដំបូង​រាជធានី​ – CEN