ប្រជាពលរដ្ឋ​រាប់រយ​គ្រួសារ នៅ​ស្រុក​កៀនស្វាយ ចោទប្រកាន់ ក្រុមហ៊ុន​ផាន​អ៊ី​ម៉ិច​ថា បាន​យក​គ្រឿងចក្រ​កាយ​ផ្តាច់​ផ្លូវ ទន្ទ្រាន​យក​ដី​របស់​ពួកគាត់​ – CEN