ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ចម្ងល់​ចំពោះ​ឯកសណ្ឋាន​យោធា របស់លោក យន្ត មីន អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ពាក់​ផ្កាយ​បី​ – CEN