ទឹកចិត្ត​បងប្រុស​! ឃើញ​ប្អូន​ធ្លាក់ ខំ​រត់​មក​យ៉ាង​លឿន និង​សង្គ្រោះ​ប្អូន​តូច​បាន​យ៉ាង​ឡូយ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN