នារីម្នាក់ទម្លាប់អាក្រក់​មករកលុយ (លេសខ្ចី) ញយដងពេក មានអី ថ្ងៃមួយបងស្រីធ្វើរឿងនេះដាក់ ទើបភ្ញាក់ខ្លួន!! – CEN