បុរស​ញៀន​ថ្នាំ ទើប​ចេញពី​គុក ៦​ថ្ងៃ ចាប់​អា​រកប្រពន្ធ មិនទាន់​រៀបការ ស្លាប់​ក្នុង​ថ្លុកឈាម រួច​អា​រក​ខ្លួនឯង មិនបាន​សម្រេច​លោត​ទម្លាក់​ពីលើផ្ទះ​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN