ច្បាប់​គ្រប់គ្រង និង​ការធ្វើ​អាជីវកម្ម​ធនធាន​រ៉ែ សម្រាប់​ទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគ​បរទេស មក​បណ្ដាក់ទុន – CEN