​ឯកអគ្គរាជទូត​ថៃ ៖ ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា ថៃ នឹង​បើក​ច្រកព្រំដែន​បន្ថែមទៀត ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ជំរុញ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យ​កើនឡើង​ – CEN