បុរស​ម្នាក់ កំពុង​បើក​រថយន្ត ស្រាប់តែ​ដាច់ខ្យល់​ស្លាប់ សង្ស័យ​ខ្យល់គ ឬ​លើសឈាម​ – CEN