អាថ៌កំបាំង​ជ្រាលជ្រៅ​បង្កប់​ក្នុង​សន្លឹក​បៀរ ៥២ ដែល​មនុស្ស​ទាំងឡាយ​និយម​លេង អ្នក​ដឹងថា​ជា​អ្វី​ទេ​? – CEN