ឃាតក​ម្មលើបុរស​ម្នាក់​នៅ​ភ្នំ​ខ្លា​កូន ជា​អំពើ​ប្លន់​យក​ទ្រព្យ​, ​ជនរងគ្រោះ​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ – CEN