ការ​សន្តោស​ប្រណី​ចំពោះ​សត្វលោក​ដូចគ្នា ពេលខ្លះ ឆ្កែ​គ្រាន់បើ​ជាង​មនុស្ស​ផង ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​មនុស្ស​ជា​អ្នក​បោះបង់ចោល តែ​ឆ្កែ​ទៅវិញ​ទេ ដែល​ខំ​ពាំ រួច​រត់​រក​អ្នក​ជួយ​ (មានវីដេអូ) – CEN