​ត្រូវ​គេ​គំរាម​យក​ជីវិត​វិញ ព្រោះ​វេជ្ជបណ្ឌិត​រូប​នេះ​បែរជា​ជឿ​លើ​មន្តអាគម​ខ្មោច​ព្រា​យ ចុង​ក្រោយ​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ជំងឺ​ស្លាប់​យ៉ាង​ទាន់ហន់ – CEN