​អនិច្ចា​ជីវិត​អ្នកដំណើ​រលើ​ជើងហោះហើរ MH 370 ក្រោយពេល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​អាមេរិក​ប្រកាសថា នឹង​បញ្ចប់​ការស្វែងរក​យន្តហោះ MH 370 – CEN