ថៅកែ​ហាង​ជនជាតិ​វៀតណាម​កាត់​ចិន ធ្វើ​ទារុណកម្ម​លើ​កូនឈ្នួល ត្រូវបាន​បញ្ជូន​ឡើង​តុលាការ ចោទ​ករណី​អំពើហិង្សា​ដោយ​ចេតនា​ – CEN