​រថយន្ដក្រុង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​របស់​ក្រុមហ៊ុន សីលា​អង្គរ​ខ្មែរ អ៊ិច​ប្រេ​ស្ស លួច​ដឹក​សត្វព្រៃ​ជិត​៥០០​គី​ឡូ​ – CEN