សង្ស័យ​ជា​ករណី​ឃាតកម្ម បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​គេ​វាយ​សម្លាប់ យក​បោះ​ក្នុង​បឹង​កំប្លោក​ – CEN