ចាប់​ឃាតករ​ម្នាក់ ករណី​ទំនាស់​ក្នុង​ពេល​ផឹកស៊ី យក​ដំបង​គប់​ត្រូវ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN