ឃាត់​ជនជាតិ​ចិន​២៨​នាក់​ក្នុង​ខុន​ដូរ មួយ​កន្លែង​នៅ​ខណ្ឌ​ចំកា​មន​សង្ស័យ​ពាក់​ករណី​ចាប់ជំរិត​ – CEN