សាហាវ​ណាស់​! ជនជាតិ​ចិន​១០​នាក់ ព្រួត​វាយ​បុរស​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ឡើង​រលើង​ឆ្មេ​ញ ដោយ​គ្រាន់តែ​សាក់​អក្សិ​ត​ចិន​ថា «​តៃវ៉ាន់​» នៅលើ​ថ្ងាស​ – CEN