ហួសចិត្ត! ម្ចាស់ប្លុកនេះ​អត់​អី​បង្ហោះ បែរ​ជា​បង្ហោះ​រូប​ប្រពន្ធ​ខ្លួន​អាក្រាត​ក្នុង​អាង​ទឹក​ក្តៅ បង្ក​ការ​រិះ​គន់​មិនស្ទើរ!! – CEN