កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន​ត្រូវ​ដឹងថា ប្រទេស​ខ្លះ​មានច្បាប់​ចម្លែក ជាអាទិ៍ ៖ ប្រសិនបើ​រួម​រ័ក្ស​ហើយ​មិន​និយាយ​អ្វី​នោះ​ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ជា​ការចាប់​រំលោភ​ – CEN