សត្វ​ដែល​ពូកែ​តុ​ប​តែ​ងខ្លួន ហើយ​បង្អួតរាង​គឺ​វា​នេះឯង​ (មានវីដេអូ) – CEN