អាជ្ញាធ​ខេត្តតាកែវ​ប្រាប់​ឲ្យ​ដៃគូរ​ពាក់ព័ន្ធ​ពន្យល់​ពី​សារៈប្រយោជន៍​នៃ​កា​ទទួលទាន​ទឹកស្អាត​ដល់​ពលរដ្ឋ​នៅតាម​មូលដ្ឋាន​ – CEN