ប្រទេស​មួយចំនួន​កំពុង​ត្រៀម​បម្រុង​យ៉ាង​សកម្ម​សម្រាប់​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN