កិច្ច​ប្រជុំ​គណៈ​បញ្ជា​ការ​ឯក​ភាព​រាជ​ធានី អំពី​ការ​ពារ​សន្តិ​សុខ​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ទប់​ស្កាត់​បទ​ល្មើស​គ្រប់​ប្រភេទ រៀប​ចំ​ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​ផ្លូវទាំង​១១​ខ្សែ – CEN