ចរចា​ខ្ចី​ថវិកា​ពី​ធនាគារពិភពលោក ១១០​លាន​ដុល្លារ ស្តារ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤ ដោយ​ក្រាល​កៅស៊ូ AC – CEN