កម្មករ​វៀតណាម​របស់​ក្រុមហ៊ុនសេន​បាសាក់ សម្រុក​បូម​ខ្សាច់​ទាំង​ថ្ងៃ​ទាំង​យប់ ប្រជាពលរដ្ឋ​សូមអោយ​អាជ្ញាធរ​ជួយ ដោយ​ខ្លាច​បាក់​ដី​បាត់បង់​ដីចំការ​និង​ផ្ទះសម្បែង​ – CEN