ករណី​រកឃើញ​សាកសព ៩ នាក់ ពេលនេះ​ប៉ូលិស​កំណត់​បាន​អត្តសញ្ញាណ​ជនរងគ្រោះ​ទី​១​ហើយ​ – CEN