ក្រុមហ៊ុន AD Expert Co.,Ltd​ពង្រីក​សេវាកម្ម​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​ខ្នាត​អន្តរជាតិ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​លើ​ទូរស័ព្ទ​ស្មា​ត​ហ្វូន​ដែល​ហៅថា AdCamie-Cambodia – CEN