គ្រាន់តែ​ធ្វើ​រឿង​បែបនេះ​​ក្នុង​ព្រះវិហារសោះ បុរស​បា​គី​ស្ថាន​ម្នាក់ ត្រូវ​គេ​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត​ – CEN