រោងចក្រ​ផលិត​ស៊ីម៉ងត៍​ទាំង​៤​ មាន​សមត្ថភាព​ផលិត​ស៊ីម៉ងត៍​ប្រមាណ​៧​លាន​តោន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ – CEN