សង្វេក​ចិត្ត អាណិត​គូស្នេហ៍​បង្កង​២​ក្បាល ត្រូវ​ជាប់ឃុំ​ក្នុង​ពពុះ​សមុទ្រ​…​ពេញ​១​ជីវិត​ – CEN