ហេង ប៊ុន​លាភ ប្រកាស​លក់​អចលនៈទ្រព្យ​ជាច្រើន ដើម្បី​ពង្រីក​អាជីវកម្ម​ធំ​មួយ​នាពេល​ឆាប់ៗ​នេះ – CEN