ទៀតហើយ​! សុខៗ ស្រាប់តែ​តារា​ថៃ​​ល្បី​ៗ២​ដួង​នេះ ត្រូវ​ចូល​ប៉ុស្តិ៍​​ប៉ូលីស ទាក់ទង​រឿង​… – CEN